Buurtmededelingen

Wat speelt er allemaal in de buurt?

Resultaat second opinion Linden oostzijde Christoffel Plantijnpad
Op verzoek van de VHS heeft Maarten H. van Atten, European Tree Technician en dendroloog de bomen onderzocht.
Zijn conclusies zijn:
• De bomen hebben een redelijke tot goede conditie
• De bewortelbare ruimte vormt geen belemmering voor een hoge leeftijdsverwachting
• Een drietal bomen heeft op grond van wonden en/of takaanhechtingen een verminderde toekomstverwachting
• De bomen hebben een duurzaam goede levensverwachting
Het volledige rapport is binnenkort hier te lezen.

Bomenonderzoek Hemsterhuisbuurt
Er zijn gelden door de Gemeente beschikbaar gesteld uit het Deltaplan om bomen te vernieuwen in bepaalde buurten in Amsterdam. Er heeft een bomenonderzoek in september vorig jaar plaatsgevonden in de Hemsterhuisbuurt en daarvan zijn nu de resultaten beschikbaar. Voor dat een plan gemaakt wordt wil de projectleider eerst met de buurt deze resultaten doornemen en een schouw houden. Dit gaat plaatsvinden op 4 april in het Hervormd Lyceum West vanaf 17.30 uur. Er zullen 1100 uitnodigingen in de buurt verspreid worden.

Bijeenkomst over het erfpachtplan van de Gemeente Amsterdam vond plaats op 14 februari 2017, in de Pro Regeschool, Hemsterhuisstraat 87, met uitleg en commentaar van Koen de Lange van SEBA. Lees meer...

De laatste ledenvergadering VHS vond plaats op xx mei 2017 in HW10.

Lintje voor voorzitter
Onze voorzitter, Tineke Rombout, kreeg tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' op 26 april 2016 in de Nieuwe Kerk door burgemeester Eberhard van der Laan een lintje opgespeld. Lees verder...

WhatsApp Alert groep in ons ledengebied Sloterparkbuurt en Lobo Braakensiekbuurt
Met het doel de veiligheid te vergroten is in navolging van de Lobo Brakensiekbuurt ook in de Sloterparkbuurt een WhatsApp Alert groep gestart. Zie onder kopje Veiligheid.

 

Onderwerpen: