leden

Ledenvergaderingen

Er zijn twee ledenvergaderingen per jaar, één in mei en één in november.

De VHS publiceert twee keer per jaar een Infobulletin. Daarin staan de verslagen van de vergadering, de bijdragen van de uitgenodigde sprekers en de recente buurtontwikkelingen. Het Infobulletin wordt huis-aan-huis in het ledengebeid verspreid en op deze website gepubliceerd.

 

Tags: