Welkom bij de Vereniging van Huiseigenaren in Slotervaart (VHS). Sinds 1957 behartigen we de belangen van bewoners in de buurt en hebben we veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving in dit mooie stukje van Amsterdam Nieuw-West.

Onze leden wonen in het volgende gebied:

 

  • omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat  ook het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark. (368 woningen)
  • het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhof en Ank van der Moerstraat. (84 woningen)
  • 2/3 van bovenstaande huiseigenaren zijn lid van onze vereniging
  • Lid worden van de VHS kan door overmaken van 5 euro, onder vermelding van naam en adres en e-mailadres op ING-rekening NL49.INGB.0004.5450.43 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart te Amsterdam

 

Glasvezel aanleg - inventarisatie VHS

In de buurt wordt glasvezel aangelegd. Sommige buren ondervinden hier overlast van. Bij deze een inventarisatie van de (soorten) klachten en/of ervaringen. 

Doel is om deze opmerkingen/klachten waarschijnlijk te delen met KPN/Van Gelder of andere relevantie instanties zodat we als buurt sterker in de discussie staan.

Geef uw reactie via het formulier

 

Bericht van de Koplopersgroep Duurzaam Slotervaart

Op zaterdag 11 november heeft de Duurzaamheidsmarkt plaats gevonden in HW10 (Hendrik van Wijnstraat 10) 

Op deze markt waren meerdere leveranciers aanwezig die verduurzamingsmaatregelen aanbieden zoals dakisolatie, kozijnen/glas, vloerisolatie, zonnepanelen of groene daken.

Nu op de site: Presentatie & Factsheet verduurzamingsmaatregelen inclusief aanbieders

Deze materialen zijn op de duurzaamheidsmarkt van 11 november 2023 verspreid. U vind hier ook een lijst met bij ons bekende aanbieders (ondernemers) per maatregel

 

 

Renovatie Sloterpark Oost

De VHS heeft vanaf het begin zitting in de begeleidingsgroep samen met de Vereniging Vrienden van de Sloterplas, de Buren van het Sloterpark en Bewonersbelangen Oostoever. Wij waren zeer ontevreden over het proces en over de plannen en uiteindelijk heeft de Bestuurscommissie in maart 2018  het plan goedgekeurd en is aan veel van onze wensen tegemoetgekomen. De komende tijd zullen we betrokken blijven bij het vervolg van de uitvoering en doen daar verslag van in de ledenvergaderingen en Infobulletins.

Voor een historisch overzicht lees de website van de Buren van het Sloterpark. Zij zitten samen met ons en de Vrienden van de Sloterplas in de begeleidingsgroep en hebben het proces uitvoerig en met onze instemming beschreven.

Nieuw bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2022 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Sandra Vervoort, Oebe Rombout en Jasper Nieuwenhuis. Zij voegen zich bij bestuurslid David Mulder en zullen zich aankomende tijd voor de VHS inzetten. Het bestuur bedankt de afgetreden bestuursleden Pascal van der Velde en Tineke Rombout (21 jaar voorzitter) voor hun geweldige inzet afgelopen jaren.