voorzitter: Oebe Rombout

secretaris: David Mulder

penningmeester: Jasper Nieuwenhuis

algemeen lid: Sandra Vervoort