De VHS heeft een aantal commissies:

  • Duurzaamheid
  • Kascommissie
  • Beheer website / IT
  • Begeleidingsgroep Sloterpark